Home
About Us
Titles & Abstracts
Resources
Търсене
Форум
Home arrow Titles & Abstracts arrow Разстрoйства на настроението (aфективни разстрой arrow Една възможност за лечение на тревожно-депресивния синдром надстроен над деменция
No translation for that item.

   Една възможност за лечение на тревожно-депресивния синдром надстроен над деменция (оргинална статия)

Ирис Икономова

Бр. Извънреден, 2005, “Депресия – български опит в лечението на Oropram и Xеtanor”, сборник от научни статии и описания на клинични случаи

Анализирани са три случая на възрастни пациенти с деменция, при които на преден план в симптоматиката излиза тревожно-депресивен синдром. След приложеното лечение с Xetanor се отчита редукция на тревожните и депресивните симптоми, както и повишаване на резултатите на паметовите възможности, основно чрез овладяване на разстройствата във вниманието, подтиците и инициативността. Оптималната доза, която авторът препоръчва при терапия на тази група пациенти за избягване на нежелани странични явления, е 10 мг дневно.

 


 

Receptor - Bulgaria